Thursday, July 2, 2009

aktiviti harian


MENGITAR SEMUALA DI DALAM KELAS
Mulai sekarang setiap kelas dikehendaki menyediakan satu ruang di dalam kelas untuk mengitar semula. Barang yang perlu dikitar semula ialah kertas kertas yang terbuang atau surat khabar. Setiap pelajar dikehendaki mengitar semula sekurang-kurangnya satu surat khabar sehari. Pada setiap hari Jumaat beberapa ahli smart renjer akan mengutip kertas-kertas atau surat khabar yang anda hendak kitar semula


0 comments: